DỰ ÁN CÔNG TY

Dự án MINI’S CAKE

Chủ đầu tư MINI’S CAKE

cửa hàng bánh mini's cake

cửa hàng bánh mini's cake

cửa hàng bánh mini's cake
cửa hàng bánh mini's cake
cửa hàng bánh mini's cake

Dự án JP GAMING LOUNG

Chủ đầu tư WAYS

thi công phòng game cao cấp

thi công phòng game cao cấp
thi công phòng game cao cấp
thi công phòng game cao cấp
thi công phòng game cao cấp

Dự án KINGDOM NEXT GEN

Chủ đầu tư KINGDOM NEXT GEN

thi công phòng game cao cấp

thi công phòng game cao cấp

thi công phòng game cao cấp
thi công phòng game cao cấp
thi công phòng game cao cấp

Dự án KUNGFU TEA

Chủ đầu tư KUNGFU TEA

thi công studio

thi công studio

thi công studio
thi công studio
thi công studio

Dự án STUDIO SUMMER

Chủ đầu tư STUDIO SUMMER

thi công phòng game cao cấp

thi công phòng game cao cấp

thi công phòng game cao cấp
thi công phòng game cao cấp
thi công phòng game cao cấp

Dự án CV GAMING

Chủ đầu tư WAYS

thi công phòng game cao cấp

thi công phòng game cao cấp

thi công phòng game cao cấp
thi công phòng game cao cấp
thi công phòng game cao cấp

Dự án VENOM GAMING

Chủ đầu tư WAYS

thi công trà sữa

thi công trà sữa

thi công trà sữa
thi công trà sữa
thi công trà sữa

Dự án PEPPA COFFEE & TEA

Chủ đầu tư PEPPA COFFEE & TEA

thi công phòng game cao cấp

thi công phòng game cao cấp

thi công phòng game cao cấp
thi công phòng game cao cấp
thi công phòng game cao cấp

Dự án GEM GAMING

Chủ đầu tư WAYS

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp

Dự án CĂN HỘ HÀ ĐÔ I2.18.02

Chủ đầu tư CĂN HỘ HÀ ĐÔ I2.18.02

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp

Dự án CĂN HỘ HÀ ĐÔ J1.30.10

Chủ đầu tư CĂN HỘ HÀ ĐÔ J1.30.10

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp

Dự án CĂN HỘ HÀ ĐÔ I4.22.14

Chủ đầu tư CĂN HỘ HÀ ĐÔ I4.22.14

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp

Dự án CĂN HỘ VINHOME

Chủ đầu tư CĂN HỘ VINHOME

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp

Dự án SINE18

Chủ đầu tư SINE18

thi công shop thời trang

thi công shop thời trang

thi công shop thời trang
thi công shop thời trang
thi công shop thời trang

Dự án CĂN HỘ VINHOME GRAND PARK

Chủ đầu tư CĂN HỘ VINHOME GRAND PARK

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp

Dự án ROYAL TEA

Chủ đầu tư ROYAL TEA

thi công trà sữa thương hiệu

thi công trà sữa thương hiệu

thi công trà sữa thương hiệu
thi công trà sữa thương hiệu
thi công trà sữa thương hiệu

Dự án BIỆT THỰ

Chủ đầu tư Hoàng Nam

thi công biệt thự

thi công biệt thự

thi công biệt thự
thi công biệt thự
thi công biệt thự

Dự án CĂN HỘ VINHOME

Chủ đầu tư CĂN HỘ VINHOME GRAND PARK

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp

thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp
thi công căn hộ cao cấp